نمی‌شود که من بنشینم و بگوییم خدا کمکم کن. خداوند ما را خلق نکرده که خُرده فرمایش‌های ما را انجام دهد، خُرده فرمایش‌هایمان هم که همه ضدونقیض است؛ برای رسیدن به منافعم باید یک عده‌ای نابود شوند و آنها هم می‌خواهند من نابود شوم، خوب این طوری نمی‌شود. مسئله شناخت آن مرز است، که خداوند کجاست.
 
 
برداشت از: سایت کنگره 60ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 | 9:57 | نویسنده : بابک بیات |

جلسات تازه واردین درچهارمین هفته آذر ماه 93

در تاریخ دوشنبه 1393/09/24تعداد 36 نفر و در روز

چهارشنبه 1393/09/26تعداد 31 نفر از تازه واردین پس از شرکت

در جلسات توجیهی بترتیب به 10  و  8 کلینیک توریع کننده شربت  معرفی گردیدند .تاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 | 14:19 | نویسنده : بابک بیات |


جلسات تازه واردین در سومین هفته آذر ماه 93

در تاریخ دوشنبه 1393/09/17تعداد 33  نفر و در روز

چهارشنبه 1393/09/19تعداد 28 نفر از تازه واردین پس از شرکت

در جلسات توجیهی بترتیب به 13 و 9  کلینیک توریع کننده شربت  معرفی گردیدند .تاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 | 14:16 | نویسنده : بابک بیات |
 
 
 
شخص با افکار معتاد گونه، اول اعتیاد خود را به گردن دیگران می‌اندازد و در زمان درمان هم توقع دارد که دیگران بیایند و کمکش کنند، وادی سوم این مسئله را کاملاً حل می‌کند.
 
 
برداشت از: سایت کنگره 60


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 11:59 | نویسنده : بابک بیات |

جلسات تازه واردین در دومین هفته آذر ماه 93

در تاریخ دوشنبه 1393/09/10تعداد 46  نفر و در روز

چهارشنبه 1393/09/12تعداد 16 نفر از تازه واردین پس از شرکت

در جلسات توجیهی بترتیب به 9 و 7  کلینیک توریع کننده شربت  معرفی گردیدند .تاريخ : دوشنبه هفدهم آذر 1393 | 13:35 | نویسنده : بابک بیات |

جلسات تازه واردین در اولین هفته آذر ماه 93

در تاریخ دوشنبه 1393/09/03تعداد 44 نفر و در روز

چهارشنبه 1393/09/05تعداد نفر از تازه واردین پس از شرکت

در جلسات توجیهی بترتیب به 11 و 8  کلینیک توریع کننده شربت  معرفی گردیدند .تاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 | 18:3 | نویسنده : بابک بیات |
  • گزارش لژیون پزشکان کنگره60؛ 23 آبان1393ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 10:57 | نویسنده : بابک بیات |

جلسه تازه واردین در سومین هفته آبانماه 93

در تاریخ دوشنبه 1393/08/19تعداد 46 نفر و در روز

چهارشنبه 1393/08/21تعداد  نفر از تازه واردین پس از شرکت

در جلسات توجیهی بترتیب به 12 و 8  کلینیک توریع کننده شربت  معرفی گردیدند . 

 

 

 

 

 تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393 | 13:39 | نویسنده : بابک بیات |
تاريخ : دوشنبه نوزدهم آبان 1393 | 12:25 | نویسنده : بابک بیات |

اطلاعیه

با توجه به ایام عزاداری حسینی ؛

جلسات تازه واردین در روزهای دوشنبه 93/08/12و

چهارشنبه 93/08/14در نمایندگی آکادمی برگزار نمیگردد .تاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393 | 17:15 | نویسنده : بابک بیات |